SamenSpel

Het simulatiespel SamenSpel bevindt zich op dit moment in de testfase. In het voorjaar van 2016 is de releasedatum.
Hieronder alvast een korte omschrijving. Heb je al interesse? Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

SamenSpel is een analoog (fysiek) simulatiespel. Dit houdt in dat de deelnemers met behulp van een simulatie leren omgaan met de realiteit.

In SamenSpel spelen drie teams (team A, B en C). Zij hebben elke een set eigen regels gekregen, aan de hand waarvan zij een opdracht gaan uitvoeren. Er wordt gekozen uit 3 hoofdthema’s: samenwerking, goede zorg en culturele zorg.
In eerste instantie wordt aan de opdracht gewerkt in de eigen groep: iedereen werkt volgens dezelfde regels. Na verloop van tijd wordt er een wisseling in de teams aangebracht door de spelleider. Nu werken zij verder aan dezelfde opdracht, maar nu met verschillende regels. Hoe gaat het team hiermee om? Hoe gaan ze om met de diversiteit in het team en komen ze nog tot een gezamenlijk besluit?
In de nabespreking wordt besproken en geanalyseerd hoe het werken in een uniform team (team met een eenvormige werkwijze) is en hoe het gaat in een pluriform team (team met verschillende werkwijzen).spel op maat

“Mensen in een groep creëren samen een verhaal. Ze werken samen, hebben samen bepaalde waarden. Over hoe je met elkaar om gaat, hoe je met elkaar praat, hoe je afspraken maakt, hoe je jezelf gedraagt ten opzichte van de ander. Het verhaal van een groep is simpel gezegd samen te vatten in de regels die ze hebben en uitdragen. Dit noem je een cultuur. Die regels worden niet altijd hardop uitgesproken, maar ze zijn zichtbaar in de interactie tussen mensen, in de omgang met elkaar. Zolang iedereen naar dezelfde regels leeft, en die regels min of meer kent, gaat het meestal wel goed. Maar zodra er mensen in een groep komen die er andere regels op na houden, wordt het soms anders. Want welke regels gelden dan? Hoe begrijp je elkaar? Hoe praat je met elkaar? Kortom: hoe ga je om met diversiteit in een groep?”