Meaningful Play

Spel als deel van iets groters

Er is sprake van Meaningful Play als een spel aan twee voorwaarden voldoet:
1. Het thema of het onderwerp van het spel overstijgt ‘gewoon vermaak'
2. Iemand neemt iets mee uit de spel-ervaring. Met andere woorden: er is sprake van overdracht van dat wat in de realiteit van het spel (de zogenaamde magic circle) ervaren wordt naar de dagelijkse realiteit.

De term Meaningful Play is oorspronkelijk geïntroduceerd door game designers Salen & Zimmerman. Zij verstaan onder meaningful play dat een spel zinvol is omdat het logisch is en omdat gemaakte keuzes en acties in een spel daadwerkelijk ergens toe leiden. Wij zijn het daar uiteraard mee eens, maar vonden dat niet genoeg. Meaningful Play moet - zoals het woord eigenlijk al zegt - over betekenis gaan. Die betekenis staat centraal. Het spel als vorm is in feite ondergeschikt aan het speelproces en de betekenis die dat oproept. Het gaat om ‘in spelvorm ervaren en bewustworden’.

Heel kort gezegd: Meaningful Play = spel met betekenis: het spel is deel van iets groters dan enkel het spel op zichzelf. Spelen van een spel en het ervaren ervan door de speler leidt dan tot inzicht.

meaningful play