Spel op maat

De mogelijkheden van een spel

meaningful playWij ontwerpen en geven op eigen initiatief spellen uit. Maar we maken ook spellen op maat, in opdracht dus. En dat kan van alles zijn. Van handzaam klein dobbelspel tot aan een uitgebreid bordspel. Wat het moet worden, hangt af van het beoogde doel. Een spel is een waardevol instrument, en heeft veel voordelen:

• Een spel biedt een veilige omgeving, die ontstaat door de afgebakende realiteit tijdens het spelen (de magic circle). Door een thema uit de dagelijkse realiteit te halen en in spelvorm op tafel te leggen, wordt het bespreekbaarder.
• Een tweede aspect is verbinding. Een spel verbindt spelers met elkaar. Eigen aan spellen is interactie en activiteit, dit is een sociaal belangrijke component. Verbinding leidt tot betrokkenheid, en vanuit betrokkenheid wordt echt geleerd en echt ervaren. Zoals Benjamin Franklin lang geleden al zei: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn”.
• In een spel is iedereen gelijkwaardig. Dit derde aspect onderstreept de genoemde veiligheid en creëert openheid.
• Een vierde en absoluut waardevol element is dat het de speler actief maakt. In het kader van eigen regie en autonomie is dit een belangrijk aspect. De speler hééft de regie in het spel, stuurt zelf, maakt keuzes, oefent invloed uit.
• En, als laatste kan genoemd worden dat spelen recht doet aan de dynamiek en complexiteit van de zorg rondom het levenseinde. Want in spellen zijn alle mogelijke routes open en mogelijk, er is niet alleen van A naar B, maar ook van A naar C, weer terug en naar D.

 
Een spel is bovendien in tijd (en daarmee kosten) effectief omdat het een zogenaamde korte feedbackloop heeft. Het spel past zich continue aan, aan de speler (door diens keuzes), de speler krijgt daardoor direct feedback op zijn handelen. Hierdoor past een spel als vanzelf ook bij het niveau van de speler, en verkrijgt een eventueel aanwezige hulpverlener direct informatie uit de interactie tussen speler en spel.

spel op maat

Investering

Wat kost het maken van een spel? Dat is lastig te zeggen. Een spel ontwikkelen kost tijd. Het is wat dat betreft net een boek (een spelbedenker wordt ook wel spelauteur genoemd): het vraagt research, informatie selecteren, regelmatig overleg met de opdrachtgever, vaststellen van doelen en wensen ten aanzien van het spel, creatief denkwerk, verschillende versies bedenken om vervolgens ook weer strepen te zetten (‘kill your darlings')), prototypes maken, testen, bijschaven en uiteindelijk het finale product presenteren. De kosten van het spel zelf hangt enerzijds erg af van dit proces, anderzijds van de gekozen vorm van het spel. Een kaartspel is in principe goedkoper dan een bordspel, bijvoorbeeld. Ook de kwaliteit van gekozen materiaal speelt een rol. En de aantallen waarin het spel verschijnt. Hoe hoger de oplage, hoe lager de prijs per stuk.

Wij kunnen een spel ontwikkelen van concept tot realisatie. Of alleen een concept bedenken. Of iets er tussen in. Alles is mogelijk. Een spel ontwikkelen is vooral een dynamisch proces, een weg die je samen gaat.
We gaan graag met je in overleg hierover. En dan bespreken we alles uitgebreid. Want we zijn graag transparant, voor jou, voor onszelf.

Spel als cadeau

Al eens aan gedacht, een spel als cadeau? Dat kan prima. Bijvoorbeeld als:

• relatiegeschenk
• ‘give away’ op een congres
• afscheidscadeau
• promotiemateriaal voor de eigen organisatie

Daar kan een spel op maat voor gemaakt worden, maar gebruik maken van één van onze eigen spellen, al dan niet met een lichte aanpassing, kan ook. Ook hier geldt: we gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

Nog meer voordelen van een spel

Michiel de Ronde, psycholoog en docent, noemt in zijn proefschrift over spel in begeleidingssituaties, de volgende voordelen van een spel:

• Via spel worden ervaringen geïntensiveerd,
• Via spel wordt dat wat vast lijkt te zitten, losgemaakt,
• Via spel wordt dat wat moeilijk woorden krijgen kan, toch bespreekbaar,
• Via spel blijken mensen tot betekenisvolle inzichten te komen,
• Via spel worden herinneringen gecreëerd die gaan functioneren als ankerpunten.

Uit: Michiel de Ronde - Speelruimte voor ervaring en reflectie. Een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties. 2015